image


           Nagsimula ang E Cargo noong taong 2008, sa pamamagitan ng isang mithiin na matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa bansang Japan na maparating sa kani- kanilang mga pamilya ang mga personal na bagay na kanilang pinagipunan, maliit man o malaki.

           Simula noon hanggang ngayon, ay patuloy ang ating serbisyo sa isang mabilis, tapat at maaasahan at siguraduhing makarating ng maayos ang mga bagahe sa kanya-kanyang destinasyon.


           Ang maging bahagi upang maparating ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng E-Cargo Box, para sa amin ay isang mahalagang misyon na aming paka-iingatan. May God Bless us always!